Műhelyfoglalkozás

Az emberek körbe ülnek székenA Salgótarján - Fülek Térségi Mentor Tehetségsegítő Tanács és a SNI - Tehetségeseket Segítő Tanács Együttműködési megállapodásuk alapján rendszeres munkakapcsolatban áll egymással. A SNI Tehetségeket Segítő Tanács havonta tart műhelyfoglalkozásokat pedagógusok számára, különböző témában és előadókkal. Minden alkalommal mi is, a Tanácsunk tagjai részt veszünk, a saját útiköltségünkön. A pályázatunk segítségével ezért éltünk a lehetőséggel, és most 5 kolléga is részt vett a foglalkozáson.

 

Ezúttal a meghívás így szólt:

Májusi műhelyfoglalkozásunkat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye és a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács közös szervezésében rendezzük meg. 


Előadó: Fejes Tímea
Időpont: 2014.május 21-én 15:00
Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.
Előadás címe: Zenedráma

A Zenedráma, mint módszer sajátos módon a tapasztaláson jött létre, különböző területek, szakma, személyiség, problémakör találkozásából született meg. Több művészetterápiás módszert alkalmazva tapasztaltuk meg, hogy a zenének, mesének, drámának milyen transzferhatása van a kognitív képességekre, a pszichológiai folyamatokra. A Zenedráma lehetőséget ad a tehetség felszínre kerülésére is.

Az emberek körbe ülnek székeken

A résztvevő észre sem veszi, hogy a foglalkozások alatt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés vagy éppen tehetséggondozás zajlik, a Zenedráma indirekt módon fejti ki hatását, amely komplexen érvényesül.
A módszer minden életkorban kitűnően alkalmazható, hiszen a zene, a mese és a játék minden korosztály fő tevékenységei közé tartozik, legyen szó akár az ismeretek elsajátításáról, akár azok alkalmazásáról, vagy kikapcsolódásról, feszültségoldásról.
Ez az egyedi művészetpedagógiai eljárás jó lehetőség a gyerekek indirekt fejlesztésére, fejlődésre, ami sok szakszolgálatnak nem eszköze. A zenedráma komplex módon hat saját és a gyermek személyiségre és támogató légkört teremt a résztvevő erős és gyenge oldalának fejlesztésére is. Meggyőződésünk hogy a Zenedráma újszerűsége, üdesége komoly lehetőséget hordoz magában. 

Győr – Moson - Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének szaktanácsadója és szakértője, Fejes Andrea gyógypedagógus tartotta a műhelyfoglalkozást a nevelőknek.

Leginkább  Óvodából, Pedagógiai Szakszolgálati Intézetből a II. kerületből, a XVIII.
Kerületi Szakszolgálattól voltak tanárok, valamint Győrből és Sopronból.

A módszer inkább az óvónők, alsó-tagozatos nevelők pedagógiai munkáját segítette abban, hogyan tudják a gyerekek lelkivilágát, gondolkodásmódját megismerni, közelebb kerülni a hozzájuk a zenén keresztül.